BWS Germanlingua
Niemiecki w niemczech
  
Kursy niemieckiego w Niemczech
Niemiecki w Berlinie
Kursy językowe
Szkoła językowa
Zakwaterowanie
Program rozrywkowy
Ceny i terminy
Kontakt
Zgłoszenie
 
Niemiecki w Monachium
 
 Deutschkurse
  Learn German
 Kursy niemieckiego Berlin

Najlepsza szkoła językowa w Berlinie

BWS Berlin - Monachium
Skala poziomów językowych

Info:  
Ceny & Terminy
  |  Kursy specjalistyczne
  |  Ceny zakwaterowanie

Poziomy

Po wykonaniu testu kwalifikacyjnego oraz po przeprowadzeniu krótkiej rozmowy określany jest poziom językowy uczestnika kursu. Dzięki temu zostaje on zakwalifikowany do odpowiedniej grupy zgodnie z zarządzeniem “Common European Framework of Reference for languages” - CEFR o kwalifikacji na następujących poziomach językowych, opisanych poniżej i odpowiadających poziomom: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Istnieje możliwość zrobienia testu kwalifikacyjnego jeszcze przed przybyciem na miejsce, w tym celu należy skorzystać z testu umieszczonego na naszej stronie internetowej. Uczestnicy kursu pobierają lekcje w tzw. grupach otwartych, tzn. iż w trakcie danego kursu istnieje możliwość przejścia do następnej grupy pod warunkiem iż poziom jest adekwatny do poziomu z grupy wyższej oraz po konsultacji z dyrektorem szkoły.

Uwaga: Szkoła zastrzega sobie prawo zredukowania dni kursu z czterech dni na trzy dni w przypadku gdy na dany kurs zgłosi się mniej niż trzech studentów.

Początkujący A1
Opnowanie elementarnych struktur językowych używanych w życiu codziennym.

Poziom standardowy I A2
Rozszerzenie znajomości gramatycznych i słownictwa dotyczącego sytuacji życia codziennego oraz opanowanie umiejętności prowadzenia dialogów.

Poziom standardowy II B1
Dzięki usystematyzowaniu i rozszerzeniu słownictwa oraz struktur gramytycznych uczestnik nabywa umiejętność swobodnego porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego, w pacy i w różnych okolicznościach z nią związanych oraz w formuowaniu prostych tekstów.

Poziom średniozaawansowany I B2
Na tym poziomie uczestnik uczy się umiejętności rozumienia trudniejszych tekstów i swobodnego dyskutowania w stopniu zaawansowanym na tematy zawarte w tekście.

Poziom średniozaawansowany II C1
Na tym poziomie systematyzowane jest słownictwo specjalistyczne oraz kompleksowe struktury gramatyczne, uczestnik nabywa umiejętność pisemnej analizy danego problemu, umiejętność konstruowania i pisania listów jak i kompetencję w zachowaniu się w różnych sytuacjach biznesowych.

Poziom wyższy C2
Poprzez czytanie pozycji z literatury oraz z dziedzin naukowych zapoznaję się Państwo z specajlistycznymi sformuowaniami i strukturami gramatycznymi. Uczestnik jest w stanie swobodnie prowadzić konwersację dotyczącą danej sytaucji.


Info: 
Kursy & Terminy
  |  Kursy specjalistyczne
  |  Ceny zakwaterowanie
Kursy językowe w Berlinie

Nauka niemieckiego w Berlinie

lehrer Berlin

Uczyć się niemieckiegow w BWS Berlin

  
© German course Berlin
BWS Berlin - Friedrichstraße 101-102 - 10117 Berlin-Mitte - Germany - Tel: +49 (0)30 280 939 33

Datenschutzerklärung